Teploty a želvy

Náš chov ještěrů.
1 2 3 4 5

Želva je studenokrevný plaz, to znamená že se sama nedokáže zahřát, ani si svou teplotu regulovat.

Je odkázaná na teplotu prostředí. K tomu potřebuje chovný prostor rozdělen na chladnější, teplejší a nahřívací část. Jen tak si pohybem z místa na místo udrží potřebnou teplotu.

Teploty které vyhovují jednomu jedinci, nemusí vyhovovat druhému, proto je tak důležitý rozptyl teplot v prostoru.

Ráno je jejich první cesta pod výhřevku, tak se ohřejí na aktivní teplotu která mimo jiné podporuje jejich trávení, a jdou se krmit.

Teploty v chovném prostoru jsou specifické podle druhu želv.

Zatím co T.Hermanni potřebuje rozpětí teplot  18, 22, 26, 35°c  (20, 25, 27, 40 letní simulace)

tak G. pardalis potřebuje  cca  23, 26, 33, 45 letní simulace

Rozpětí značí:  noční teplota, denní v chladné části, denní ve středovém prostoru, denní pod výhřevnou lampou (měřeno na substrátu).

Základ je teplotní rozdělení prostoru na tři části.  - zchlazovací, obývací a výhřevné, viz obrázek dole.

Špatné teplotní nastavení se postupně později projeví na únavě želv, jejich celkovém vysílení a dalších zdravotních komplikacích, které jsou způsobeny špatným trávením, přehřátím, podchlazením, případně vysušováním.

Na vyhřívací žárovky se proto používají spínací hodiny (120Kč) a intervaly se nastavují podle teplotních potřeb želv.

Výhřevnou žárovkou případně výbojkou, nikdy nesvítíme celý den ale třeba od 8.00h ráno do 15.00h odpoledne a méně podle ročního období.

Výhřevné žárovky musí být bodové, reflektorové.

Pod výhřevnou lampou by mělo být (měřeno na substrátu) z pravidla, v simulaci letního období 45°c, při podzimu a jara kolem 35°c.

Velice důležitý je pokles nočních teplot i k 18°C (evropské želvy) aby želvy měly možnost kvalitního odpočinku. Když to nejde v paneláku jinak tak se to dá řešit pokropením místa kde želvy spí večer studenou vodou, porřípadě petkou s ledovou vodou nebo ledem na noc poblíž spaní aby se srazila teplota alespoň ke 20°C.

Zdroje tepla vždy umisťujeme nad želvy, nikdy ne zespod, želvy zespod plastronem musí přijímat vhkost půdy a spodní topení je naopak velice vysušuje. Velice nevhodné jsou vyhřívané kameny určené pro jiné plazy, také neumisťuji kameny pod výhřevnou lampu, jelokož po nahřátí působí právě jako topný kámen a nedává želvě vhkost..

Simulace období je pro želvy velice důležitá, aby si želvy odpočinuly. ...viz: Roční období.

Celý rok ve stálých teplotních podmínkách budou vyčerpané, unavené a nastávají další zdravotní problémy.

Proto než s línou, polehávající, nežeroucí a neaktivní želvou poběžíte k veterináři (který nezná vaše chovné podmínky), zvažte  nejdříve skutečné, momentální chovné podmínky a roční období. 

Příklad rozdělení denních teplot v prostoru.