Chované druhy

Želva zelenavá (Testudo hermanni)


Želva vroubená (Testudo marginata)

Želva pardálí  (Stigmochelys pardalis)

 

Želva uhlířská (Geochelone carbonaria)

Želva hvězdnatá (Geochelone elegans)

Želva žlutohnědá (Testudo graeca)

Želva stepní (Testudo hosfieldi)