Registrace Cites

Náš chov ještěrů.
1 2 3 4 5

Registrace zákonem chráněného živočicha není nic složitého, ale je povinná. viz..

http://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy

Povinnost registrace platí i pro evropské druhy, Testudo hermanni, Testudo graeca, Testudo marginata.....kompletní seznam na stránkách MZP.

Ke každé této želvě musíte od předchozího vlastníka dostat i registrační list s fotografií plastronu, vyjímku z obchodní činnosti a kupní smlouvu, popř. darovací smlouvu.

Všechny tyto doklady, vyplněné a podepsané, zašlete na příslušný krajský úřad (odbor životního prostředí) pod který spadáte. Zákonná lhůta je 30 dní.

Přeregistrování trvá z pravidla kolem 14 dní, kdy Vám doklady přeregistrované na vaší osobu zašlou doporučeně zpátky.

A to je celé. Jen v případě prodeje musíte doklady přepsat na nového majitele a odhlásit exempláře do 14 dnů na tomtéž úřadě.

 

Adresy úřadů 
najděte si úřad pod který spadáte a zašlete dokumenty od svých želv k registraci a přeregistraci.

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
CITES stránka úřadu – odkaz jen na registraci, nemají to přehledné

Krajský úřad Jihočeského kraje
oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Královéhradského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 3
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28, října 117
702 18 Ostrava
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
CITES – odkaz jen na registraci – nenalezeno

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
CITES stránka úřadu – ale moc toho tu není

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 Jihlava
CITES stránka úřadu

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
CITES stránka úřadu