Světlo a UV záření

Náš chov ještěrů.
1 2 3 4 5

Světlo je životně důležité pro všechny živočichy.

Pro plazy je životně důležité UV záření, které v přirozeném prostředí poskytuje slunce.

V našem případě je důležité UVA a UVB záření.

UVB záření absorbuje želva povrchem těla a v těle jí pomáhá vytvářet vitamín D3 který je nezbytný pro zpracovávání vápníku z potravy a ukládání především do kostí a celého krunýře.-

UVA záření podporuje aktivitu, chuť k jídlu a reprodukční činnost a má zásadní vliv na zrak želv.

Přístup k UVB a UVA záření želvám v teráriu zajistíme prostřednictvím UVB výbojek či kompaktních UVB zářivek.

UVB neprochází skrz sklo!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Želvám svítíme denním světlem celý den, t.j. podle ročního období viz.- Roční období. Takže zhruba od 6 h ráno do sedmi večer v letním období a zkracuje se doba osvitu dle simulace období.

Výhřevnou žárovkou, případně výbojkou, svítíme př. od 8 h ráno do 15 h odpoledne, rozhodně ne celý den!!!! Zase podle ročního období.

V noci vypneme všechna světla a topení!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Denní světlo.

Světelné spektrum musí být co nejpodobnější podmínkám ve volné přírodě, želvy tedy musí být chovány ve velmi světlém prostředí. Při nedostatku světla želvy nebudou dobře prospívat a začnou postupně chřadnout, dokud neuhynou (chov v tmavé místnosti s malými okny nebo použití obyčejné žárovky), Vhodné je umístit chovný prostor blízko oken, i tak je potřeba intenzitu světla uměle zvyšovat. Pro tento účel se nejlépe hodí zářivky a kompaktní žárovky s barvou světla 6500K neboli značení spektra 865 Je důležité předeslat, že obyčejné žárovky nebo různé jiné typy žárovek, které jsou dnes běžně nabízeny jako „vhodné“ pro plazy, ve většině případů nesplňují požadavky na správné světelné spektrum. Proto je lepší se vyhnout různým bodovým žárovkám a zvolit opravdu osvědčený produkt.

 

UVB světlo.                                            

Ve volné přírodě jsou želvy po většinu dne na přímém slunci a mají tedy možnost získat dostatek potřebného UV záření. UV záření je nutné pro tvorbu vitaminu D v želvím organizmu.

V zajetí musíme UV záření poskytnout z náhradních zdrojů. Pokud bychom tak neučinili, želvy by se nemohly zdravě vyvíjet a růst, docházelo by k deformacím kostry a krunýře (tzv. rachitida) a také aktivita želv by nebyla dostatečná. V návaznosti na tyto změny by pak želvy začaly trpět celou řadou nemocí, včetně snížené imunity.

Suchozemské želvy pro zdárný vývoj a růst potřebují dostatek vitaminu D 3, který je nutný pro metabolismus vápníku v želvím organismu. Suchozemské želvy jsou však býložravé a vitamín D 3 se v rostlinné potravě nevyskytuje v potřebném množství. Rostliny obsahují jinou formu vitaminu D, a to sice vitamín D 2, který se nemůže v metabolismu vápníku uplatnit tolik, jako vitamín D 3. A právě UV záření pomáhá v těle želv vytvářet provitamin D 3, který se pak mění na vitamin a tím zajišťuje správnou funkci organismu.

 

Osvětlení můžeme rozdělit do tří kategorií:

1. Zdroj světla 

2. Zdroj tepla

3. Zdroj UVB záření

 

ZDROJ SVĚTLA - NÁHRADA DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Jako zdroj světla lze využít:

a) Lineární (trubicové) zářivky

b) Kompaktní zářivky (úsporné - točité) v dostatečné wattáži

c) Výbojky

Osvětlení nahrazující denní světlo je zapotřebí volit v určitém barevném podání (teplota světla), které se uvádí v Kelvinech (K).

V rámci osvětlení terária volíme barevné podání "studená denní bíla" - 6000 - 6500 Kelvinů.
Barevné podání světla - pro naše potřeby zvýrazněná oblast -

 

umístění zdroje světla -

a) Lineární (trubicové zářivky) - jako zdroj světla se používají nejčastěji. Umístit je můžeme dovnitř terária - na strop, případně nad terárium.

b) Kompaktní zářivky - dle potřeby je lze umístit jak dovnitř terária, tak nad něj.

c) Výbojky - umísťujeme vždy nad terárium.ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla lze využít:

1. Klasické bodové žárovky

2. Výbojky


Watáž volíme dle potřeby - dle více faktorů jako je velikost terária či průměrná teplota v místnosti.
U bodových žárovek si většinou vystačíte s 20W - 60 W.

Zdroj tepla lze sloučit dohromady se zdrojem UVB záření a to za použití UVB výbojek, které se vyrábí od 35W do 300W. Výbojky do 80w se provozují s tzv. předřadníkem, jinak nefungují. Výbojky nad 80w již běžně předřadník nepotřebují a montují se přímo do keramické objímky.

Z bezpečnostních důvodů (množství záření uvb) nové výbojky, nedoporučuji umisťovat blíže než 40 cm od zvířat. Pak je vhodné, výhřevné místo osadit slabší 25W výhřevnou reflektorovou žárovkou nízko nad želvy. UV výbojka se umístí cca 50 - 60cm nad střed terária aby pokryla co největší prostor svým zářením. Zhruba po půl roce denního svícení, mají už výbojky o 1/3 až 1/2 menší vyzařování uvb složky, tudíž se může umístit zhruba 30 cm od zvířat. Pak už nebude potřeba tzv. dohřevné žárovky.

 

UV ZÁŘENÍ

UV, neboli ultrafialové záření, je elektromagnetické záření, jehož vlnová délka je kratší než viditelné světlo. Pro lidi je neviditelné, kdežto plazi jej vnímat dokáží. Přirozeným zdrojem UV záření je Slunce.

Dle vlnové délky se UV záření dělí do tří skupin:

1. UVA záření

- jedná se o dlouhovlnné záření (315 - 400 nm)
- tvoří kolem 95% UV záření dopadajícího na Zem
- má pozitivní vliv na psychiku, zbarvení a chování chameleonů
- nepodílí se na syntéze vitamínu D
- je obsaženo v určité míře ve všech zdrojích světla
- želvám zajistíme UVA záření pomocí výbojky, trubicové zářivky nebo kompaktní žárovky s vhodnou teplotou světla.

2. UVB

- středněvlnné záření (280 - 315 nm)

- pomocí něj probíhá v těle syntéza provitamínu D na vitamín D3. Ten hraje důležitou roli při vstřebávání vápníku, jeho uchování a využití. Samozřejmě má řadu dalších funkcí, pro nás je však stěžejní tato. Při nedostatku vitamínu D3 nedochází ke správné tvorbě kostí a tím pádem dochází u želv k rachitidě (křivici),

- při vystavování se slunečnímu záření (nebo jinému zdroji UVB záření) nemůže dojít k předávkování vitamínu D3. Plazi se s přebytkem dokáží vyrovnat pomocí přeměny na biologicky neaktivní látky,

- UVB záření neprochází přes sklo- zdroj UVB záření je tedy potřeba umístit buď do terária (v případě kompaktních žárovek), nebo nad terárium - nad větrací otvor opatřený pletivem (v případě výbojek)

3. UVC

- krátkovlnné záření (kratší než 280 nm)

- je zadržováno ozónovou vrstvou

- jedná se o škodlivé záření, které je zdraví nebezpečné i v malých dávkách

- v praxi se používá v rámci desinfekce - k ničení bakterií, plísní, kvasnic a jiných mikroorganismů 

 

ZDROJE UVB ZÁŘENÍ    

V dnešní době trh nabízí spoustu zdrojů UVB záření.

Dělí se na:

1. UVB vysokotlakové výbojky

2. kompaktní UVB zářivky

3. trubicové (lineární) zářivky s podílem UVB

Tyto UVB zdroje plazům v podstatě nahrazují sluneční záření. I ten nejlepší UVB zdroj se však slunci nemůže rovnat, proto můžete-li, dopřejte želvám v létě co nejvíce pobytu na přímém slunci. V případě, že disponujete zahradou či balkónem, je venkovní výběh nejlepší variantou. 1. UVB vysokotlakové výbojky

- jsou nejlepším zdrojem UVB záření. Dají se koupit již 35W výbojky Solar Raptor, nejsilnější jsou 300W výbojky Osram Ultra Vitalux.

- nevýhodou některých výbojek je nutnost zakoupit i předřadník (což je přístroj, který výbojku rozsvěcuje a napájí střídavým proudem). Počáteční investice je tedy vyšší, ale rozhodně se vyplatí

- u výbojek je důležité dodržovat doporučenou vzdálenost od zvířete, uváděnou výrobcem. Každý výrobek má jinou doporučenou vzdálenost - hlavně v závislosti na watáži se může jednat o 30 až 60 cm

- výhodou oproti kompaktním zářivkám je větší životnost, která se průměrně pohybuje kolem 4000 hodin svícení. Lampa tedy bude vydávat potřebné UVB záření minimálně rok provozu

- výbojku nezakrývejte žádnými kryty, nechte ji volně. V případě, že použijete jako kryt keramický květináč, drží se v něm veliké teplo a životnost výbojky se velice zkracuje.

- výbojku umístíme nad terárium -  (nad sklo výbojku nikdy neumisťujte - přes sklo UVB záření neprochází).  

- výbojka může posloužit také jako jediný zdroj tepla, hraje zde však roli více faktorů jako například celková teplota v místnosti či velikost terária. Pokud je terárium menší tak ho může snadno přehřívat a želvy tím budou trpět.

V jednom zdroji tak můžete mít obsaženy všechny tři složky - zdroj tepla, zdroj UVB záření i zdroj světla

 

2. Kompaktní UVB úsporky a trubicové zářivky.


- tyto zářivky mohu doporučit do menších prostorů, jelikož nevydávají moc tepla (nedají se využít jako jediný zdroj tepla)

- ve srovnání s výbojkami jsou pořizovací náklady nižší, ovšem s nižší životností a kvalitou dodávání UVB,

- UVB záření tyto žárovky vyzařují jen na malou vzdálenost, vhodná vzdálenost od zvířete je 8 ÷ 15 cm. Nad 15 cm hodnoty UVB záření rychle klesají, doporučuji tento zdroj (nová) zavěsit do výšky 15 cm od želvy a po půl roce svícení snížit na 8-10 cm od karapaxu želvy. Pouze tak z tohoto zdroje bude mít želva celý rok užitek. (neplást s výbojkou!!!) = o kapitolu výše!.

- životnost se pohybuje kolem jednoho roku, kdy se hodnota vyzařovaného UVB záření zmenší natolik, že je potřeba zářivku vyměnit,

- pokud se rozhodnete pro kompaktní UVB zářivku, je k ní potřeba pořídit také zdroj tepla (výhřevná reflektorová žárovka) a samozřejmě i zdroj světla (trubicová zářivka nebo kompaktní zářivka s denní barvou světla 6500K).
- kompaktní UVB zářivku je potřeba umístit nad místo kde se želvy nejvíce zdržují, tj. místo nad potravou, nebo těsně ke zdroji tepla.

Tímto zdrojem je nutno svítit nepřetržitě celý den.

Doporučuji:

- Reptile UVB 150 25W (dříve Repti Glo 10.0)

(UV zdroje nezakrývat květináčem)

S výběrem vhodného osvětlení a UV zdrojů případně poradím.

Měření UVB zdrojů